• Gitte Bach Steinlein
    Gitte Bach Steinlein Direktør
  • Henry Jacobsen
    Henry Jacobsen Vognmand
  • Tanya Malm
    Tanya Malm Kontorassistent